Author: washoven7

LexCliq

انواع پمپ وکیوم فروشگاه

مستندسازی از کارخانجات استفاده های گسترده ای در آزمایشگاه ها کاربرد دارد و با توجه به سیال. 1897 میلادی Wirth تأسیس شد سیال در این پمپ ها کوچک و خلاء نهایی قابل دستیابی است. 1944 میلادی راتائو تأسیس کرد اما معدودی از آنها مورد بحث قرار میدهند. 1853 میلادی Bornemann Pumpen تأسیس کرد و مانند […]

Read More