Author: washfall19

LexCliq

Język Polski – Zespół Szkolno-Przedszkolny W Ścinawie

2. Proszę przypomnieć sobie (z ostatnich lekcji), czym są usługi (sektor gospodarki, nie wytwarza produktów, służy zaspokajaniu potrzeb ludzi, przedsiębiorstw, instytucji) zaś ich pierwsze rodzaje (handel, transport, łączność, administracja, edukacja, ochrona zdrowia, turystyka). 3. Proszę zrobić w zeszycie wszystkie ćwiczenia (1, 2, 3, 4) z działu „Sprawdź się” (str. 124-126) wykonać notatkę w zeszycie według […]

Read More