Author: listy91

LexCliq

Wzór Dania O Pracę Fotograf

Analogicznie do przykładu z akapitu o umowie o pracę, jeżeli przeznaczy na zajęcie pracownika 4500 zł i zamówi obok niego zrobienie dzieła, wykonawca otrzyma 85% tej liczby – ok. Szczególnie potrzebne jest dla właścicielu zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej studenta lub ucznia do chwili przeprowadzenia przez niego 26 roku życia. Śmieciowe zatrudnienie to takie, w […]

Read More