Author: listy6531

LexCliq

ENEA SA Raport Okresowy Kwartalny Skonsolidowany 3/2020 QSr – Powiadomienia Giełdowe – TuInwestor.pl

Odwołanie przysługuje również to, gdy opinia, co do przyjęcia świadczenia/zasiłku nie została podzielona przez organ rentowy, w czasu najbliższych 2 miesięcy – mając z dnia zgłoszenia wniosku. Jeśli zaś listem prostym to umownie przejmuje się, że paczka została podana w przeciągu 7 dni, od chwile jej nadania. Ale jeśli umowa o pracę została rozwiązana bez […]

Read More