Author: listy1234

LexCliq

Gimnazjum Nr 21 W Gorzowie Wlkp

399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dobę 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. 402(3) §1 Kodeksu spółek handlowych (tj. od dnia 1 czerwca 2017 r. Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2017 r. Ostrowie Wielkopolskim (z dnia 25 listopada 2011 r.) . Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie […]

Read More