Author: linentea26

LexCliq

Ban Văn hóa – phố hội HĐND tỉnh giấc thẩm tra các dự thảo quyết nghị

Dự họp sở hữu những đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó bí thư thường trực thức giấc ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và những sở, ngành can dự. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên […]

Read More