Author: levelalto9

LexCliq

Zespół Szkół Zawodowych

Niemniej jednak, nawet z wpływem Lutra Biblii jako nieoficjalny pisemnej standardzie, nie było aż do połowy 18 wieku po okresie ENHG że często akceptowanym standardem na pisemnej niemieckim ukazała. Jako języka mówionego niemiecki pozostał bardzo złamana przez ten moment z ogromnej ilości często wzajemnie niezrozumiałe dialekty regionalne mówione całym państw niemieckich; wynalezienie prasy drukarskiej c.1440 […]

Read More