Author: lektury8602

LexCliq

Instytut Spraw I Archiwistyki

9) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, gry i działań artystycznych należy przede wszystkim grupę pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków pochodzących ze środki tych miejsc, zaś w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia zajęć, a w wypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia […]

Read More