Author: interpretacje797

LexCliq

Wychowanie Fizyczne – Klasa Va

Właśnie takich incydentów było bardzo na targu polskim, jednak z racji na zapóźnienie rozwojowe, nie były one tak piękne, kiedy w USA. Głównymi instytucjami które wpływały na młode pokolenie były : grupa i szkoła, i za pierwszy tren uważano wychowanie w grupie. Ostrowska K. 2001. Wychowanie do występowania w rodzinie – ścieżka edukacyjna w grupie, […]

Read More