Author: inne703

LexCliq

Niemcy: Elektrownie Węglowe Starego Typu „uśpione” – Portal STRAJK

Wniosek o uzasadnienie odmowy rodzic (opiekun) niepełnoletniego kandydata bądź zainteresowany pełnoletni może wnieść w grupie albo wysłać pocztą. Rodzice (opiekunowie prawni) niepełnoletniego dziecka bądź sam pełnoletni kandydat wynoszą od czasu ogłoszenia wyników rekrutacji przez komisję rekrutacyjną tylko siedem dni kalendarzowych na złożenie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia do informacji placówki. Termin 30 dni na rozpatrzenie […]

Read More