Author: iconsailor56

LexCliq

Europa, Część Azji, Ameryka Pn

Absolwent dysponuje kompetencjami w rozmiarze wiedzy odnośnie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, uczestniczącymi w dalekiego rodzaju placówkach edukacyjnych i oświatowo-wychowawczych. Wysoce wymienione założenia zostały odzwierciedlone w strukturze podstawy programowej, która w miejsce większym niż obecnie zakresie łączy się do zadań szkoły, ogólnych celów pracowania na określonym czasie edukacyjnym i charakterów […]

Read More