Author: iceclam59

LexCliq

Szkoła Podstawowa Nr 44 Im. Ppor. Emilii Gierczak W Szczecinie

W produkcie tym opisane zostały podstawy do stosowania EMT w muzykoterapii w pediatrycznych placówkach medycznych. Zostały przetłumaczone na moc języków. Temat do zeszytu: Zmiana liczby mnogiej na indywidualną czasowników, rzeczowników i przymiotników. wypracowanie do zeszytu: Liczba indywidualna i mnoga czasowników, rzeczowników i przymiotników. Temat do zeszytu: Najpiękniejsze baśnie, które kochamy czytać. Materiał do zeszytu: Która […]

Read More