Author: hubnet08

LexCliq

CIEŚNINA SUND – Zalew.org

Godziny pracy świetlicy odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom rodziców. I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z tematami zajęć edukacyjnych w nauce podstawowej, co oznacza, że zajęcia opiekuńczo – wychowawcze nie dotyczą tylko uczniów rodziców pracujących. Możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z urzędem prowadzącym, i za zgodą rodziców […]

Read More